Dajinsi Hutong, Da Jin Si Hutong Beijing » A narrow hutong leading to the courtyard

A narrow hutong leading to the courtyard


Questions and Answers: