Jiayuguan Trip, Trip to Jiayuguan » we were transferred to Jiayuguan Hotel (嘉峪关宾馆) for a fam trip

we were transferred to Jiayuguan Hotel (嘉峪关宾馆) for a fam trip


Questions and Answers: